ತಾಲೂಕು ಸುದ್ದಿ

ನಾಳೆ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪತ್ತನಾಜೆ ಉತ್ಸವ

Click below to Share News

ಪುತ್ತೂರು: ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೇ 25ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಪತ್ತನಾಜೆ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಉತ್ಸವದ ಬಳಿಕ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಫಲವಸ್ತುಗಳ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಪತ್ತನಾಜೆ ದಿನ | ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಸಂಜೆ ಶ್ರೀ ದೇವರ ನಿತ್ಯ ಬಲಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಉಡಿಕೆ ಚೆಂಡೆ, ವಾದ್ಯ ಸುತ್ತು, ಪಲ್ಲಕಿ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಬಳಿಕ ವಸಂತ ಪೂಜೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.ದೇವರು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪತ್ತನಾಜೆ ಉತ್ಸವದ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪವಾಗಿ ಫಲವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೇವಳದ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ತಡವಾಗಿ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ದೇವರು.
ಪತ್ತನಾಜೆಯಂದು ದೇವರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನು ಗರ್ಭ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಮೊದಲು ಬ್ರಹ್ಮ ವಾಹಕರು ಉತವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಆನೆ ಮೆಟ್ಟಿಲಿನ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಕೊನೆಗೆ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು ವಿಶೇಷ.


Click below to Share News

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!